Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 29.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
16:15 - 18:45
tis 5.11.2019
16:15 - 18:45
tis 12.11.2019
16:15 - 18:45
tis 19.11.2019
16:15 - 18:45
tis 26.11.2019
16:15 - 18:45
tis 3.12.2019
16:15 - 18:45
tis 10.12.2019
16:15 - 18:45

Beskrivning

Opintojako on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja. Taiteiden tutkimuksen kandin elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunnan perusopinnot. Elokuvatutkimuksen käsitteet ja lähestymistavat.

Opintojakson jälkeen opiskelijat ovat perehtyneet mediakasvatuksen pirissä käytäviin keskusteluihin ja konkreettisiin ongelmakohtiin. He ovat sen myötä omaksuneet kriittisen mediakasvatuksen ja -lukutaidon perusteet ja käytännön työkalut, joita voivat soveltaa paitsi lasten ja nuorten mediakasvatuksessa myös omassa arjessaan, vapaa-ajalla ja työelämässä. Kurssi soveltuu sekä elokuva- ja televisiontutkimuksen että soveltavan kasvatustieteen opiskelijoille.

Suoritetaan kolmannen opintovuoden 1. periodilla.

Luennoidaan vuosittain.

Tutustuminen audiovisuaalisen kulttuurin eri muotoihin sekä niiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten perusteisiin.

  • Potter, W. James: Media Literacy, 7th edition
  • Herkman; Juha: Kriittinen mediakasvatus Buckingham
  • David: Media Education.

Arviointiasteikko 0-5. Kriteereinä kyky ottaa haltuun esitettyjä käsitteitä ja asiakokonaisuuksia niin, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja näkemyksellisesti.

Toteutetaan luentokurssina, jolle osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan omia näkemyksiään käsiteltyihin asioihin sekä yhdistelemään esitettyjä asioita muuhun oppimaansa. Luentojen lisäksi kurssiin kuuluu säännöllisiä interaktiivisia osuuksia kotitehtävien, parikeskustelujen ja yhteisen keskustelun muodoissa. Suoritukseen kuuluvat luennot, oppimispäiväkirja ja harjoitustyö.