Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 5.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 5.9.2019
10:15 - 11:45
tors 12.9.2019
10:15 - 11:45
tors 19.9.2019
10:15 - 11:45
tors 26.9.2019
10:15 - 11:45
tors 3.10.2019
10:15 - 11:45
tors 10.10.2019
10:15 - 11:45
tors 17.10.2019
10:15 - 11:45
tors 31.10.2019
10:15 - 11:45
tors 7.11.2019
10:15 - 11:45
tors 14.11.2019
10:15 - 11:45
tors 21.11.2019
10:15 - 11:45
tors 28.11.2019
10:15 - 11:45
tors 5.12.2019
10:15 - 11:45
tors 12.12.2019
10:15 - 11:45

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Johdatus musiikintutkimukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lähestyä kaikenlaista musiikkia kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. Hän osaa myös eritellä etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen yhtymäkohdat ja erot. Hän tuntee tapoja tutkia kulttuurianalyyttisesti ja kulttuurikriittisesti erilaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä. Hänellä on kyky kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa.

Järjestetään 1. periodilla.

Etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen historia ja nykypäivä, niiden tutkimuskohteet sekä kulttuurianalyyttiset ja kulttuurikriittiset otteet ja menetelmät musiikintutkimuksessa. Opiskelijan odotetaan osallistuvan aktiivisesti luennoilla käytyihin keskusteluihin omaan musiikkikulttuuriseen taustaansa nojautuen.

  • P. Moisala - E. Seye (toim.), Musiikki kulttuurina
  • T. Turino, Music as Social Life: The Politics of Participation
  • J. Blacking, How Musical is Man?
  • M. Clayton - T. Herbert - R. Middleton (eds.), The Cultural Study of Music
  • T. C. Small, Musicking: The Meanings of Performing and Listening

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua asiakokonaisuuksia, teorioita ja termejä siten, että opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa tietoa.

Luentosarja, lukupäiväkirja tai kirjatentti.