Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
6.10.2017 kl. 09:00 - 24.10.2017 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Meddelande

Bild för Pekka Kärkkäinen

Pekka Kärkkäinen

Publicerad, 19.10.2017 kl. 16:36

Hei kaikille

Olen lisännyt proseminaarin kurssisivulle tietoja seminaarin työskentelytavoista kohtaan Kurssin suorittaminen, sekä ehdotuksia kanditutkielman aiheiksi kohtaan Tehtävät.

Ystävällisin terveisin,

Pekka Kärkkäinen

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 7.11.2017
08:15 - 11:45
tis 21.11.2017
08:15 - 11:45
tis 5.12.2017
08:15 - 11:45
tors 18.1.2018
13:15 - 16:45
tors 1.2.2018
13:15 - 16:45
tors 15.2.2018
13:15 - 16:45
tors 1.3.2018
13:15 - 16:45

Uppgifterna

Ehdotuksia kanditutkielman aiheiksi

1. Ihmisen henki Augustinuksen teoksen De civitate Dei 10. kirjassa
2. Profeetalliset unet ja sisäiset aistit Tuomas Akvinolaisella
3. Mielikuvitus Gerardus de Zutphanian teoksessa De reformatione virium animae
- saatavilla lat./ranska
4. Luonnolliset tunteet Lutherin Genesis-luentojen patriarkkakertomuksissa
5. Christian Perspectives on Theological Anthropology ja ortodoksinen teologia
6. Luterilainen/ortodoksinen ihmiskäsitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisissä oppineuvotteluissa Turussa 2005.

Kursbeskrivningen

Seminaarin alkupuolella käsitellään yhdessä systemaattisen teologian kanditutkielman tekoon liittyviä kysymyksiä. Seminaarin loppupuolella osanottajat tuottavat kandityötä valmistelevia tekstejä. Jokaisella tekstillä on kaksi kommentoijaa ja osa kommentoinnista tapahtuu ennen kokoontumista Moodlessa. Seminaarin suorittaminen edellyttää osallistumista kokoontumisiin sekä annettujen tehtävien suorittamista. Poissaolot tulee korvata opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Beskrivning

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa valmistellaan kandidaatintutkielmia, jotka käsittelevät teologisia käsityksiä ihmisestä, ihmisen mielestä ja ihmisruumiista varhaiskirkosta nykyaikaan. Modernista keskustelusta suositellaan ekumeenisessa työskentelyssä syntyneitä lähteitä. Opiskelija rajaa kandidaatintutkielmansa lähdeaineiston ja tutkimuskysymyksen seminaarityöskentelyn aikana sekä kirjoittaa alustavan version tutkielmasta.

Hyväksytty - hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely