Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 12:00 - 3.10.2019 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 3.10.2019
12:15 - 15:45
tors 17.10.2019
12:15 - 15:45
ons 20.11.2019
12:15 - 15:45
fre 22.11.2019
12:15 - 15:45
mån 25.11.2019
12:15 - 16:45
tors 28.11.2019
12:15 - 16:45
fre 29.11.2019
12:15 - 15:45

Beskrivning

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ja osaa analysoida uskonnonfilosofian keskeisiä kysymyksiä, suuntauksia ja niihin liittyviä metodologisia näkökulmia. Hän harjaantuu tarkastelemaan uskonnonfilosofian ongelmia erilaisten filosofisten traditioiden näkökulmasta ja tunnistaa näiden traditioiden keskeisiä eroja. Hän osaa hahmottaa uskonnonfilosofian ominaispiirteet systemaattisen teologian ja filosofian kentällä. Hän osaa lukea uskonnonfilosofista kirjallisuutta ja kykenee analysoimaan uskonnonfilosofian käsitteitä sekä arvioimaan sen piirissä esitettyjä argumentteja.

Perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisiin kysymyksiin ja lähestymistapoihin

a) Suullinen ja kirjallinen esitys, luento- ja kirjatentti.

b) Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tai verkkokurssi.

Lukuvuonna 18-19 järjestetään sekä luentokurssi (sl) että vaihtoehtoisena suoritustapana verkkokurssi (kl).
Tarjolla ei ole kirjatenttiä.

Arvosanat 0-5. Arviointi tehdään osaamistavoitteiden mukaisesti

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiaan valitsemansa suoritustavan mukaisella tavalla.