Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2018 kl. 12:00 - 4.1.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 15.1.2019
14:15 - 17:45
tis 12.2.2019
14:15 - 17:45
ons 13.2.2019
14:15 - 17:45
tors 14.2.2019
14:15 - 17:45

Material

Beskrivning

TUK-102 Kristinuskon historian perusteet

– Opiskelija hahmottaa, miten katolisen kirkon keskushallinto eli Pyhä istuin toimii ja millainen valta paavilla on kirkon johtajana

– opiskelija tuntee pääpiirteet kirkon historiasta 1800-luvun lopulta nykyaikaan ja sen, milliaiset opilliset ja muut erityiskysymykset kunakin aikakautena ovat olleet keskeisiä. Historian painopiste on 1900-luvun lopun ja 2000-luvun katolisuudessa.

– opiskelija tuntee nykypäivän katolisuuden suurimmat haasteet ja kehitysnäkymät

15.1. Johdantoluento

Johdanto ja kurssinohjeistus

Jyri: Miten ymmärrän modernia katolista kirkkoa

Mikko: Katolisen kirkon lähihistorian paavit

12.2. Millainen näyttämö katolinen kirkko on?

Mikko: Katolisuuden lukuja ja määriä maailman eri puolilla; Pohjoismaat, Eurooppa ja Yhdysvallat erityistarkastelussa

Jyri: Globaalin etelän katolisuus ja sen vaikutukset

13.2. Paavi Franciscus

Jyri: Mistä tulee jesuiitta Jorge Mario Bergoglio, mitä hän ajattelee ja mitä hän haluaa viestiä mediassa?

Mikko: Katolisen kirkon traditionalistit ja Franciscus-vastaisuus

14.2. Franciscuksen paaviuden tuleva perintö?

Mikko: Hyväksikäyttökriisi ja sen vaikutukset

Jyri: Franciscuksen teologinen opetus sekä kiistakysymykset esim. homoseksuaaleista ja naispapeista

Opiskelija kirjoittaa luennoista oppimispäiväkirjan (4–5 sivua), jonka ohjeet annetaan ensimmäisellä kerralla.

Luennot ja oppimispäiväkirja ovat 2 op.

Loput 3 op muodostuu yhdestä englanninkielisestä kirjasta ja kahdesta suomenkielisestä paavillisesta asiakirjasta, joiden pohjalta opiskelija kirjoittaa yhteisesseen. Ohjeet asiakirjoista ja esseen muodosta annetaan ensimmäisellä kerralla.

Englanninkielinen kirja: joko John L. Allen: The Catholic Church. What Everyone Needs to Know (e-kirja) TAI Marco Politi: Pope Francis Among the Wolves. The Inside Story of a Revolution (e-kirja)

Jos olet suorittanut jommankumman kirjan aiemmissa opinnoissa, et voi suorittaa sitä uudestaan.

Arvosana muodostuu oppimispäiväkirjasta ja kirjallisuusesseestä, jotka kumpikin opettaja lukee.

Luennot toteutetaan ns. dialogiluentoina, jolloin molemmat opettajat ovat koko ajan läsnä ja vuorottelevat sekä kommentoivat toisiaan. Opiskelijoilta toivotaan myös aktiivisuutta keskustelun ja kysymysten muodossa.