Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.10.2019 kl. 12:00 - 21.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 28.10.2019
10:15 - 11:45
ons 30.10.2019
10:15 - 11:45
mån 4.11.2019
10:15 - 11:45
ons 6.11.2019
10:15 - 11:45
mån 11.11.2019
10:15 - 11:45
ons 13.11.2019
10:15 - 11:45
mån 18.11.2019
10:15 - 11:45
ons 20.11.2019
10:15 - 11:45
mån 25.11.2019
10:15 - 11:45
ons 27.11.2019
10:15 - 11:45
mån 2.12.2019
10:15 - 11:45
ons 4.12.2019
10:15 - 11:45

Beskrivning

TUK-102 Kristinuskon historian perusteet

  • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kristinuskossa tapahtuneita suuria muutoksia. Hän ymmärtää, mitä merkitsee, että kristinusko on enenevässä määrin globaalin etelän uskonto.
  • Opiskelija tuntee globaalin kristinuskon kontekstuaalisuuden muotoja sekä kristinuskon ja muiden uskontojen kohtaamisen ja dialogin kysymyksiä.
  • Opiskelija osaa arvioida ja pystyy kuvailemaan kristinuskossa tapahtuvia globaaleja muutoksia ja kehitystrendejä
  • Opiskelija kykenee analysoimaan ja vertailemaan, miten kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti vaikuttavat kristinuskon erilaisiin ilmenemismuotoihin eri maissa.

Kristinuskon laajeneminen globaaliksi uskonnoksi; Lähetystyö ja sen muutokset

Karismaattisuuden voimistuminen globaalissa etelässä

Muutokset kristinuskon perinteisillä tukialueilla

Kontekstuaaliset kristinuskon tulkinnat ja kontekstuaaliset teologiat

Kristinuskon pääpiirteet eräillä keskeisillä alueilla: Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Latinalainen Amerikka, Kiina, Venäjä ja Intia

Uskontojen välinen dialogi

Oppimispäiväkirja, joka palautetaan kurssin päätyttyä.

0-5. Opiskelija osaa arvioida ja pystyy kuvailemaan kristinuskossa tapahtuvia globaaleja muutoksia ja kehitystrendejä. Opiskelija kykenee analysoimaan ja vertailemaan, miten kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti vaikuttavat kristinuskon erilaisiin ilmenemismuotoihin eri maissa. Opiskelijalla on valmius keskustella eri uskontojen edustajien kanssa; hän kykenee heidän kanssaan pohtimaan, miten kohdata oman yhteiskunnan ja koko maailman eettiset haasteet.

Aktiivinen osallistuminen keskusteluun luennoilla; luennot ja lukupiiri tukevat valitun kirjallisuuden lukemista ja sen pohjalta esseen laatimista.

Elina Vuola