Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.4.2019 kl. 15:00 - 25.4.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 10.9.2019
14:15 - 16:45
mån 11.11.2019
12:15 - 16:45
mån 2.12.2019
12:15 - 16:45
tis 3.12.2019
12:15 - 16:45
mån 27.1.2020
12:15 - 16:45
tis 28.1.2020
12:15 - 16:45
mån 16.3.2020
12:15 - 16:45
tis 17.3.2020
12:15 - 16:45
mån 27.4.2020
12:15 - 16:45
tis 28.4.2020
12:15 - 16:45

Beskrivning

Tässä seminaarissa käsitellään töitä, jotka liittyvät vanhempaan kirkkohistoriaan, ts. aikaan ennen 1800-luvun puoliväliä. Teemat voivat liittyä yleiseen tai Suomen kirkkohistoriaan.

Seminaarissa opiskelija saa valmiuksia tutkielman tekemiseen. Hän perehtyy seminaarin pääteemaan (tai professorin kanssa sovittavaan yksittäiseen teemaansa) tutkimuskirjallisuuden ja muiden työtapojen avulla. Opiskelija oppii asettamaan tutkimusaiheensa kannalta keskeisiä kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia lähdemateriaalistaan.

Seminaariopinnoissa harjaannutaan käyttämään tutkimusteemaan liittyvää kirjallisuutta, esittämään omia tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti sekä käymään tieteellistä keskustelua. Opiskelija kykenee tuottamaan johdonmukaista ja selkeää tekstiä. Hän osaa myös ottaa vastuuta ryhmästä ja sen toiminnasta. Seminaariopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee saattamaan itsenäisesti valmiiksi pääaineensa opinnäytetyön.

Opiskelijat laativat gradunsa aihepiiristä syksyn aluksi ideapaperin ja seminaarin varsinaisesti käynnistyttyä (metodikurssin päätyttyä) tutkimussuunnitelman. Keväällä laaditaan kolme seminaariesitelmää. Seminaarissa harjoitellaan myös palautteen antamista toisten töistä.