Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.4.2020 kl. 15:00 - 5.5.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Seminaarin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa
  • osaa käyttää tutkimusteemaansa liittyviä lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta
  • osaa esittää omia tutkimustuloksiaan kirjallisesti ja suullisesti sekä argumentoida tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla
  • osaa käydä tieteellistä keskustelua
  • osaa antaa rakentavasti kriittistä palautetta toisten opiskelijoiden töistä
  • on jo pitkällä tutkielmansa kirjoittamisessa.
  • kykenee itsenäisesti saattamaan valmiiksi ohjatun opinnäytetyön.

Seminaari sijoittuu lukuvuodelle 2020-21, mutta siihen saattaa liittyä ennakkotyöskentelyä jo keväällä 2020.

Tutustu lukuvuoden 2020-21 seminaareihin: https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri

Seminaari keskittyy kristinuskon historiaan antiikissa ja keskiajalla. Jos havittelet aihetta ennen 1500-luvun puoliväliä, tämä seminaari sopii sinulle mainiosti! Seminaarin maantieteellinen rajaus on antiikin ja keskiajan kristikunta; aikarajauksesta riippuen seminaarityö voi käsitellä niin Suomen kuin Euroopan, niin lännen kuin idän kirkkoa ja sen ilmiöitä. Jos olet kiinnostunut identiteeteistä, yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksesta, olet oikeassa paikassa.

Seminaarimme käsittelee erityisesti yksilöiden, yhteisöjen ja identiteettien suhdetta. Myöhäisantiikin ja keskiajan mittaan kirkossa kehittyi joukko instituutioita, jotka määrittelevät kristinuskoa vielä tänä päivänä. Hyviä esimerkkejä ovat vaikkapa seurakunnat, luostarit, asketismi, sääntökunnat, tuomiokapitulit, paavin kuuria, koulut, yliopistot tai ylipäätään kirkon hierarkia niin idässä kuin lännessä. Kristilliset normit, opit ja käytännöt kehittyivät käsi kädessä instituutioiden kanssa. Ne puolestaan vaikuttivat voimakkaasti erilaisiin kristillisiin identiteetteihin.

The early and medieval periods saw the development of forms of institutional life (or of institutions) which enabled the Christianity to establish and sustain itself in the Roman and Byzantine empires and remain strong in the fragmented political situation of Western Europe. Examples of effective forms of institutional life include: the establishment of normative scriptures and doctrine; the hierarchical authority structure; asceticism and monasticism; education through catechesis, sermons and schools; the regulation of liturgy and spiritual/devotional practices; ethical codes for social and family life; the conventions for material and visual culture. In this seminar we will consider the relationship of individuals to these forms of institutional life; those who promoted and participated in them, those who developed them in a new direction, as well as those who rejected them.

Osallistuminen seminaariin, sovittujen omaan tutkielmaan liittyvien kirjallisten töitten laatiminen aikataulussa, muiden tekstien kommentoiminen.

Suositeltavaa taustalukemistoa: Heikkilä, Tuomas & Lehmijoki-Gardner, Maiju, Keskiajan kirkko. Uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa. Helsinki: SKS 2002 (2. painos 2004).

Markschies, Christoph, Christian Theology and Its Institutions in the Early Roman Empire : Prolegomena to a History of Early Christian Theology (2015)

Young, Frances M., Lewis. Ayres, and Andrew. Louth. The Cambridge History of Early Christian Literature (2004). chapters 7-9, 17-20, 37- 39.

Seminaarin osallistujat valitaan ensisijaisesti seminaarin suorittamisen ajankohtaisuuden ja opiskelijan opintosuunnan ja/tai tutkielman oppialan perusteella. Metodikurssi TUM-3103M suositellaan suoritettavaksi viimeistään rinnakkain seminaarin kanssa.

Tuomas Heikkilä (syksyn 2020; tutkimusvapaalla kevään 2021), Juliette Day (kevään 2021; tutkimusvapaalla syksyn 2020)