Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.4.2020 kl. 15:00 - 5.5.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Seminaarin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa
  • osaa käyttää tutkimusteemaansa liittyviä lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta
  • osaa esittää omia tutkimustuloksiaan kirjallisesti ja suullisesti sekä argumentoida tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla
  • osaa käydä tieteellistä keskustelua
  • osaa antaa rakentavasti kriittistä palautetta toisten opiskelijoiden töistä
  • kykenee itsenäisesti saattamaan valmiiksi ohjatun opinnäytetyön.

Seminaari sijoittuu lukuvuodelle 2020-21, mutta siihen saattaa liittyä ennakkotyöskentelyä jo keväällä 2020.

Tutustu lukuvuoden 2020-21 seminaareihin: https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri

Tutkielman aiheesta sovitaan jo seminaarivuotta edeltävänä keväänä. Seminaarivuonna opiskelija edistää omaa tutkielmaansa mahdollisimman pitkälle ohjaajan neuvojen ja vertaistuen avulla. Opiskelija kirjoittaa joka kokoontumiskerraksi uuden tekstin. Ensimmäinen teksteistä on tutkimustehtävän kuvaus, seuraavat perustuvat tutkielman lähteisiin ja kirjallisuuteen ja ovat osia tutkielmasta. Seminaareissa käytetään ryhmäopponointia. Kokoontumisia on kerran kuussa.

Osallistuminen seminaarin kokoontumisiin, tekstien laatiminen.

Seminaarin osallistujat valitaan ensisijaisesti seminaarin suorittamisen ajankohtaisuuden ja opiskelijan opintosuunnan ja/tai tutkielman oppialan perusteella. Metodikurssi TUM-3103M suositellaan suoritettavaksi viimeistään rinnakkain seminaarin kanssa.