Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminarium 1.5.2020 - 30.4.2021
Dogmatiikan (soteriologia) seminaari 5 Cr Seminarium 1.5.2020 - 30.4.2021
Ekumeniikan seminaari 5 Cr Seminarium 1.5.2020 - 30.4.2021
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminarium 1.5.2020 - 30.4.2021
Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminarium 29.10.2019 - 25.2.2020
Kristologian seminaari 5 Cr Seminarium 28.10.2019 - 23.4.2020
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminarium 12.9.2019 - 16.4.2020
Ekumeniikan seminaari: Toivon teologia 5 Cr Seminarium 10.9.2019 - 28.4.2020
Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminarium 6.11.2018 - 19.2.2019
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminarium 31.10.2018 - 27.3.2019
Ekumeniikan seminaari: Teologiset ihmiskäsitykset 5 Cr Seminarium 5.9.2018 - 10.4.2019
Dogmatiikan seminaari 5 Cr Seminarium 5.9.2018 - 20.2.2019
Systemaattisen teologian seminaari: Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminarium 15.11.2017 - 3.5.2018
Systemaattisen teologian seminaari: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminarium 21.9.2017 - 13.3.2018
Dogmatiikan seminaari 5 Cr Seminarium 4.9.2017 - 26.2.2018
Systemaattisen teologian seminaari: Ekumeniikan seminaari 5 Cr Seminarium 4.9.2017 - 7.5.2018