Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kaikille kirkkiksen graduseminaarilaisille pakollinen Metodisen syventämisen kurssi suoritetaan I periodissa oman seminaariryhmän kanssa.

Kursissa on 2 eri osaa:
- lukupiiri, josta 2 ekaa (4.9. kl 8-10) ja 2 vikaa (16.10. kl 8-10) tuntia yhdessä opettajan kanssa, muut tunnit ryhmäläisten kesken
- seminaarikohtainen metodiharjoitusryhmä 10 t, jonka vetää TM, tohtorikoulutettava Jaakko Mikkola 12.9., 26.9. ja 3.10.

Anmäl dig

Tidsschema

Kursissa on 2 eri osaa:
- lukupiiri, josta 2 ekaa (4.9. kl 8-10) ja 2 vikaa (16.10. kl 8-10) tuntia yhdessä opettajan kanssa, muut tunnit ryhmäläisten kesken
- seminaarikohtainen metodiharjoitusryhmä 10 t, jonka vetää TM, tohtorikoulutettava Jaakko Mikkola 12.9., 26.9. ja 3.10.

DatumTidPlats
mån 4.9.2017
08:15 - 09:45
tis 12.9.2017
08:15 - 10:45
tis 26.9.2017
08:15 - 10:45
tis 3.10.2017
08:15 - 11:45
mån 16.10.2017
08:15 - 09:45

Beskrivning

Opiskelija syventyy pro gradu -tutkielmansa kannalta keskeiseen tutkimusproblematiikkaan. Opiskelija harjaantuu käymään analyyttistä keskustelua tutkimuskirjallisuudesta ja tutkimusmenetelmällisistä kysymyksistä.

Kurssi tukee seminaarissa tapahtuvaa työskentelyä.

voidaan suorittaa vain osallistumalla opetukseen, joka tapahtuu oman seminaarin mukaisissa ryhmissä

1. Metodiharjoitusryhmä

Osallistuminen oman tutkielmaseminaarin harjoitusryhmään (10 t), joka sijoittuu 1. periodiin. Harjoitusryhmässä tehdään omaan graduun liittyviä syventäviä metodisia harjoituksia sekä opitaan antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Suorituksen arvioi ryhmän vetäjä.

2. Lukupiiri

Osallistuminen seminaariryhmän lukupiiriin 1. periodin aikana ja lukupiiriin liittyvien kirjallisten tehtävien tekeminen. Lukupiirissä on seminaarin vetäjän johdanto ja koonti (2-4 t), muutoin ryhmä toimii itsenäisesti erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suorituksen arvioi seminaarin vetäjä.

Lukupiirissä Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit. Toim. J. Antila & E. M. Laine & J. Meriläinen. SKHST 226.

Metodiryhmässä käytetään ryhmän ohjaajan valitsemia materiaaleja.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Molemmat osiot on suoritettava hyväksyttävästi.

Tarkemmat arviointikriteerit kuvataan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

- yksilö- ja ryhmätehtäviä