Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.12.2019 kl. 12:00 - 13.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 20.1.2020
12:15 - 13:45
ons 22.1.2020
14:15 - 15:45
mån 27.1.2020
12:15 - 13:45
ons 29.1.2020
14:15 - 15:45
mån 3.2.2020
12:15 - 13:45
ons 5.2.2020
14:15 - 15:45
mån 10.2.2020
12:15 - 13:45
ons 12.2.2020
14:15 - 15:45
mån 17.2.2020
12:15 - 13:45
ons 19.2.2020
14:15 - 15:45
mån 24.2.2020
12:15 - 13:45
ons 26.2.2020
14:15 - 15:45

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

- opiskelija osaa tarkastella Suomen historian ja kirkkohistorian käänteitä protestanttisten vähemmistöyhteisöjen näkökulmista

- opiskelija osaa vertailla ja arvioida Pelastusarmeijan, helluntailaisuuden ja Suomen vapaakirkon sisäisen kehityksen ja yhteiskuntasuhteen painopisteitä

- opiskelija osaa hankkia tietoa kyseisistä yhteisöistä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- opiskelija osaa soveltaa valittuja historiantutkimuksen käsitteitä ja näkökulmia

Kurssilla tarkastellaan Suomen yhteiskuntahistorian ja kirkkohistorian keskeisiä käänteitä protestanttisten vähemmistöyhteisöjen näkökulmasta 1800-luvulta lähtien 2000-luvulle. Painopiste on Pelastusarmeijassa, helluntailaisuudessa ja Suomen vapaakirkossa. Kurssilla selvitetään yhteisöjen ylirajaisia piirteitä ja sitä, miten ne ovat vaikuttaneet yhteisöjen toimintaan ja asemoitumiseen suomalaisessa luterilaisuuden leimaamassa yhteiskunnassa. Myös kysymykset kielen, sosiaaliryhmän ja sukupuolen merkityksestä ovat keskeisiä.

- opetusta 24 tuntia

- Luennoilla tehtävät erityyppiset tehtävät lähdeaineistoista ja tutkimuskirjallisuudesta, esimerkiksi Pelastusarmeijaa, helluntailaisuutta tai Suomen vapaakirkkoa koskevan populaarin historiatiedon kriittinen analyysi (yksilö- tai paritehtävänä)

- kolme luentoihin liittyvää Moodleen palautettavaa suppeaa kotitehtävää

- itsenäinen analyyttinen loppuessee (3-4 s) yhdestä yhteisöstä yhdestä näkökulmasta käsin

- Asteikolla 0-5

- Arviointi muodostuu seuraavasti:

itsearviointi 1/3 (asteikolla 0-5)

loppuessee 1/3 (asteikolla 0-5)

luentoihin liittyvät ja luennoilla tehtävät tehtävät 1/3 (asteikolla 0-5)

– sama kontaktiopetus yhdestä em. teemoihin liittyvästä näkökulmasta sekä SKH:n että YKH:n opiskelijoille (10–20 tuntia) sekä tiedonhankintatehtävien jako ja ohjeistus (eri vuosina keskitytään eri alateemoihin). Tehtävät eriytyvät SKH:n ja YKH:n mukaan.

– populaarin julkisen historiatiedon arviointitehtävä (yksilö- tai paritehtävä): netistä löytyvän opintojakson teemaan liittyvän historiatiedon kriittinen analyysi (3-4 sivua); opettaja kommentoi tehtävää Moodlessa

– itsenäinen arvio jostakin edellä mainittuihin teemoihin liittyvästä kirjasta tai artikkelista (3-4 sivua) tai vaihtoehtoisesti tehtävä, jossa pureudutaan yhteen liikkeeseen jostain suppeasta näkökulmasta mahdollisimman monipuolisen lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden avulla ja kirjoitetaan 3–4 sivun laajuinen analyysi