Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.12.2019 kl. 12:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.1.2020
10:15 - 11:45
tis 21.1.2020
10:15 - 13:45
tis 28.1.2020
10:15 - 13:45
tis 4.2.2020
10:15 - 13:45
tis 11.2.2020
10:15 - 13:45
tis 18.2.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnon, median ja julkisuuden suhteita käsitteleviä keskeisiä teorioita, menetelmiä ja näkökulmia sekä osaa niiden perusteella analysoida, miten uskontoa käsitellään mediajulkisuudessa ja millaista todellisuutta erilaiset julkisuuskuvat rakentavat. Opiskelija kykenee erittelemään keskeisimmät tavat, joilla ajankohtaisia ja toistuvia uskonto-aiheisia kysymyksiä käsitellään mediajulkisuudessa. Lisäksi hän pystyy jäsentämään, millaisia tavoitteita eri uskontoryhmillä on suhteessa mediaan ja julkisuuteen.

Opintojaksossa käsitellään sitä, miten uskonto ja uskonnollisuus on osa mediaa ja muuta julkisuutta. Sisällössä painottuvat joukkoviestimet sekä valikoidut julkiset instituutiot. Keskeisiä käsiteltäviä kysymyksiä on, miten uskontoa jäsennetään mediajulkisuudessa ja miten uskonto näkyy tai ei näy siinä sekä miten uskonnolliset yhteisöt ovat vuorovaikutuksessa julkisuuden eri toimijoiden kanssa.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta lähiopetukseen liittyvän oheismateriaalin ja -kirjallisuuden opiskelua sekä oppimispäiväkirjasta ja esseestä koostuvien kirjallisten tuotosten tekemistä.

Kontaktiopetusta 20 tuntia. Opetusmenetelmänä on aktivoiva luennointi.

Opetuskerroille on ennakkolukemistoa 1-2 artikkelia per tapaaminen. Luettavat artikkelit ilmoitetaan kurssin alussa.

0-5. Arviointi perustuu opiskelijan yksilöllisesti tuottaman oppimispäiväkirjan ja esseen avulla osoitettuun osaamistavoitteiden mukaiseen osaamiseen.