Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.2.2020 kl. 12:00 - 2.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 18.3.2020
14:15 - 15:45
mån 23.3.2020
14:15 - 15:45
ons 25.3.2020
14:15 - 15:45
mån 30.3.2020
14:15 - 15:45
ons 1.4.2020
14:15 - 15:45
mån 6.4.2020
14:15 - 15:45
ons 8.4.2020
14:15 - 15:45
mån 20.4.2020
14:15 - 15:45
ons 22.4.2020
14:15 - 15:45
mån 27.4.2020
14:15 - 15:45

Beskrivning

Opiskelija tietää mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tuntee globaalin etelän teologista ajattelua. Opiskelija hallitsee peruskäsitteet ja osaa soveltaa kontekstuaalisen teologian näkökulmia itsenäisesti.

Kurssi antaa perustiedot siitä mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan, millaisia kysymyksiä siinä käsitellään ja miten se on kehittynyt. Näkökulma on globaali. Painopiste on systemaattisessa teologiassa, mutta kontekstuaalista teologiaa esitellään myös muiden teologisten oppiaineiden ja monitieteisyyden näkökulmasta. Luennoilla käydään aktiivista keskustelua kontekstuaalisen teologian teemoista

Kontekstuaalinen teologia on hyvin laaja kattokäsite. Kurssilla käsitellään sitä, mitä ylipäätään voidaan pitää kontekstuaalisena teologiana ja mitä termillä tarkoitetaan/ei tarkoiteta. Universaalisuus – kontekstuaalisuus –suhde. Esitellään keskeisimmät kontekstuaalisen teologian muodot: afrikkalainen, aasialainen ja latinalaisamerikkalainen kontekstuaalinen teologia; kontekstuaalisen teologian suhde vapautuksen teologiaan; feministiteologia sekä etelästä että pohjoisesta; globaalin pohjoisen kontekstuaaliset teologiat; alkuperäiskansojen teologia; miten teologia vastaa globaaleihin kysymyksiin (ympäristö, rauha ja konfliktit, köyhyys ja kehitys, ihmisoikeudet, sukupuoli ja seksuaalisuus, globaalietiikka); kulttuurienvälinen teologia; kristinuskon painopiste globaalissa etelässä, lähetysyhteistyö. Kontekstuaalinen raamatuntutkimus ja -tulkinta.

Luentopäiväkirja tai essee, joissa sovelletaan kurssilla opittua johonkin uuteen kontekstiin.

Arviointiasteikko ja kriteerit: 0-5

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmä: ongelmalähtöisyys yhdistettynä perusasioiden luennointiin. Opiskelija osallistuu luennoille ja sitoutuu työskentelemään pienryhmässä soveltamaan oppimaansa sekä esittelemään sen luennolla.