Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.8.2018 kl. 12:00 - 4.9.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 4.9.2018
12:15 - 15:45
tors 6.9.2018
12:15 - 15:45
tis 18.9.2018
12:15 - 15:45
ons 19.9.2018
12:15 - 15:45
tors 20.9.2018
12:15 - 15:45
tis 25.9.2018
12:15 - 15:45
tors 27.9.2018
12:15 - 15:45
tors 4.10.2018
12:15 - 15:45

Beskrivning

Ilmoittaudu kirkkohistorian menetelmäopintojen kurssille, mikäli tutkielmasi oppiala on kirkkohistoria ja olet lukuvuonna 2018-19 seminaarissa.

Metodiopinnot suoritettuaan opiskelija on selvillä historiantutkimuksen metodeista ja tuntee kirkkohistoriallisten lähteiden monimuotoisuuden. Hän osaa asettaa kriittisiä tutkimuskysymyksiä ja soveltaa lähdekritiikkiä oman tutkielmansa teemaa muotoillessaan ja sen lähteistöä kartoittaessaan. Hän hallitsee lähteiden referoinnin, johtopäätösten tekemisen ja niiden esittämisen sekä pystyy laatimaan asianmukaiset alaviitteet. Lisäksi hän osaa tuottaa aikamuodoiltaan ja muilta kielellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta tekstiä. Metodiopintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet laatia kirkkohistorian alalta metodisesti, tutkimusteknisesti ja kielellisesti pätevä tieteellinen tutkielma.

- luennot

- luentoihin liittyviä yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä arkistokäynti

HUOM: kurssi on kirkkohistorian osaston päävastuulla, mutta toteutuksessa voi olla mukana mm. käytännöllisen teologian osasto

- arvioidaan asteikolla 0-5