Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 12:00 - 2.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.9.2019
12:15 - 15:45
tors 12.9.2019
12:15 - 15:45
mån 23.9.2019
12:15 - 15:45
tors 26.9.2019
12:15 - 15:45
mån 7.10.2019
12:15 - 15:45
tors 10.10.2019
12:15 - 15:45
mån 14.10.2019
12:15 - 15:45
tors 17.10.2019
12:15 - 15:45

Beskrivning

Metodiopinnot suoritettuaan opiskelija on selvillä historiantutkimuksen metodeista ja tuntee kirkkohistoriallisten lähteiden monimuotoisuuden. Hän osaa asettaa kriittisiä tutkimuskysymyksiä ja soveltaa lähdekritiikkiä oman tutkielmansa teemaa muotoillessaan ja sen lähteistöä kartoittaessaan. Hän hallitsee lähteiden referoinnin, johtopäätösten tekemisen ja niiden esittämisen sekä pystyy laatimaan asianmukaiset alaviitteet. Lisäksi hän osaa tuottaa aikamuodoiltaan ja muilta kielellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta tekstiä. Metodiopintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet laatia kirkkohistorian alalta metodisesti, tutkimusteknisesti ja kielellisesti pätevä tieteellinen tutkielma.

Luentoja, harjoitustehtäviä, kotitehtäviä, arkistovierailu

Kertauskuulustelu

- arvioidaan asteikolla 0-5