Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikka 5 Cr Föreläsningskurs 9.9.2020 - 7.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2020 - 1.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofia 5 Cr Föreläsningskurs 2.9.2020 - 30.9.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Föreläsningskurs 1.9.2020 - 13.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikka 5 Cr Föreläsningskurs 12.9.2019 - 17.10.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Föreläsningskurs 10.9.2019 - 3.12.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofia 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2019 - 11.10.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurs 11.9.2018 - 9.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurs 10.9.2018 - 17.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Föreläsningskurs 5.9.2018 - 17.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofian menetelmäopinnot 5 Cr Föreläsningskurs 5.9.2018 - 4.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurs 11.9.2017 - 27.9.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Kurs 5.9.2017 - 5.10.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofian menetelmäopinnot 5 Cr Kurs 5.9.2017 - 18.10.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Föreläsningskurs 28.8.2017 - 22.9.2017

Kunskapsmål

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt opinnäytteen laatimiseen liittyviin teknisiin, metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin. Hän tuntee oppiaineen tutkielmalle asettamat vaatimukset ja arviointikriteerit.

Innehåll

Oppiaineeseen tehtävän opinnäytteen metodien esittely.

Prestationssätt

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavien kurssien yhteydessä.

Bedömningsmetoder och kriterier

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja –menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. Arviointiasteikko 0-5.