Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2019 kl. 12:00 - 11.4.2019 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 3.4.2019
12:15 - 13:45
mån 8.4.2019
12:15 - 15:45
ons 10.4.2019
12:15 - 15:45
tors 11.4.2019
12:15 - 13:45

Beskrivning

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin kysymyksiin, erityisesti uskon ja järjen suhteeseen ja uskonnollisen kielen merkitystä koskevaan problematiikkaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida keskeisiä uskonnonfilosofisia käsitteitä ja pohtia kriittisesti ja itsenäisesti uskon, järjen ja merkityksen ongelmia.

syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisimpiin kysymyksiin ja niitä koskevaan keskusteluun. Kurssin temaattinen painopiste voi vaihdella vuosittain.

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiseen kirjallisuuteen ja keskeisiä kysymyksiä koskevaan keskusteluun laatimalla itsenäisen kirjallisen työn (essee) ja/tai osallistumalla kirjatenttiin.

arvosanat 0-5. Arviointi kohdistuu osaamistavoitteiden toteutumiseen.