Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2018 kl. 12:00 - 9.1.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 16.1.2019
12:15 - 15:45
ons 13.2.2019
12:15 - 15:45
tors 14.2.2019
12:15 - 15:45
ons 20.2.2019
12:15 - 15:45
tors 21.2.2019
12:15 - 15:45
fre 22.2.2019
12:15 - 15:45

Beskrivning

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin (historiallisesti ja nykykeskustelussa), erityisesti analyyttiseen uskonnonfilosofiaan, wittgensteinilaiseen uskonnonfilosofiaan, pragmatismiin sekä fenomenologiseen ja postmoderniin uskonnonfilosofiaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida kriittisesti uskonnonfilosofian suuntausten kehitystä ja keskinäisiä suhteita.

Syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian suuntauksiin. Tekstien itsenäinen lukeminen on keskeinen osa sisältöä.

Luennoille osallistuminen, suullinen ja kirjallinen esitys, ja niihin liittyvät keskusteluharjoitukset. Luento- ja kirjatentti.

Kirjalliset tehtävät ja luentotentti arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointia koskevat yksityiskohtaiset ohjeet määritellään kurssin yhteydessä.