Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.2.2020 kl. 12:00 - 2.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
14:15 - 15:45
mån 9.3.2020
14:15 - 16:45
mån 16.3.2020
14:15 - 15:45
mån 23.3.2020
14:15 - 15:45
mån 30.3.2020
14:15 - 15:45
mån 6.4.2020
14:15 - 15:45
mån 20.4.2020
14:15 - 15:45
mån 27.4.2020
14:15 - 15:45

Beskrivning

 • Opiskelija tuntee Vanhan testamentin keskeisiä ympäristöön liittyviä tekstejä
 • Opiskelija osaa eritellä VT:n ympäristötekstien sisältöjä, historiallisia taustoja ja teologisia painotuksia.
 • Opiskelija ymmärtää muinaisen Lähi-idän ympäristöolosuhteita ja niihin liittyviä keskeisiä kysymyksiä, ja näkee olosuhteiden vaikutuksen VT:n teologisiin käsityksiin ympäristöstä
 • Opiskelija tunnistaa keskeisiä Vanhan testamentin teksteihin liittyviä ekoteologisia teemoja
 • Opiskelija saa valmiuksia keskustella Vanhan testamentin ympäristötekstien käytöstä modernissa teologisessa keskustelussa

Huoli ilmastonmuutoksesta ja ympäristöntuhosta on lisännyt kiinnostusta myös Raamatun käsityksille luonnosta ja ympäristöstä. Mitä Vanha testamentti sanoo luonnosta, luomakunnasta, ihmisistä, eläimistä ja kasveista? Mitä annettavaa Vanhalla testamentilla on keskustelulle ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuudesta ja eläinten oikeuksista? Luentokurssilla tutustutaan Vanhan testamentin ympäristöteksteihin ja niiden taustaan Lähi-idän ympäristöolosuhteissa. Mitä tekstit ovat halunneet sanoa ja miten niitä voi käyttää nykyaikana? Kurssilla tutustutaan myös ekoteologiaan, mikä antaa valmiuksia ymmärtää Raamatun ympäristötekstien teologista hermeneutiikkaa.

Luentojen eteneminen aiheittain:

 • Johdatus teemaan, kurssin suorittaminen
 • Lähi-idän luonnonolosuhteet, luonto ja maailmankuva
 • VT:n käsitys ihmisen suhteesta luontoon ja luomakuntaan; VT:n erityispiirteet
 • Keskeisiä luontoa käsitteleviä tekstejä ja niihin liittyvää tematiikkaa
 • VT:n käsityksen muinaisessa kontekstissaan ja niiden myöhempi tulkinta nykyaikana
 • Ekoteologia (Panu Pihkalan vierailuluento)
 • Yhteenvetoa ja keskustelua

Kurssin aikana opiskelija pitää luentopäiväkirjaa (yht. 3 sivua) ja kirjoittaa tutkivan esseen (n. 8 s.) yhdessä opettajan kanssa sovitusta aiheesta. Jokaista opetuskertaa varten opiskelija vastaa Moodlessa esitettyihin kysymyksiin (ks. alla).

Opiskelija valmistautuu jokaiselle luennolle lukemalla Moodlessa annetun lukutehtävän, ja vastaa niiden pohjalta Moodlessa esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset tallennetaan Moodleen. Materiaalit löytyvät Helkasta tai jaetaan Moodlen kautta. Esseessä käytettävästä kirjallisuudesta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa erikseen, mutta kurssin aihepiirin kannalta hyödyllisiä ovat esimerkiksi seuraavat teokset:

Richard Bauckham, The Bible and Ecology. Rediscovering the Community of Creation (London: Darton, Longman and Todd, 2010).

Berlejung, Angelika (2012): Disaster and Relief Management = Katastrophen und ihre Bewältigung, Forschungen zum Alten Testament 81, Tübingen: Mohr Siebeck.

William P. Brown, The Seven Pillars of Creation: The Bible, Science, and the Ecology of Wonder (New York: Oxford University Press, 2010).

Jan Dietrich, “Coping with Disasters in Antiquity and the Bible: Practical and Mental Strategies”, Teoksessa F. Riede (toim.), Past Vulnerability: volcanic eruptions and human vulnerability in traditional societies past and present, Aarhus 2015, 151-167.

Richard Elliott Friedman & Shawna Dolansky, The Bible Now (Oxford: Oxford University Press, 2011), ss. 49-76.

David G. Horrell, The Bible and the Environment: Towards a Critical Ecological Biblical Theology (London & Oakville, CT: Equinox, 2010).

Mari Joerstad. The Hebrew Bible and Environmental Ethics: Humans, Nonhumans, and the Living Landscape. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

 1. M. Tucker, “Rain on a Land Where No One Lives: The Hebrew Bible on the Environment,” Journal of Biblical Literature 116 (1997) 3-17.

Lynn White, Jr. “The Historical Roots of Our Ecological Crisis,” Science 155 (1967) 1203-1207.

Hava Tirosh-Samuelson, Judaism and Ecology: Created World and Revealed Word (Cambridge, Mass. 2002).

Ellen Bernstein, The Splendor of Creation (Cleveland, Ohio 2006).

Peter Riede, Schöpfung und Lebenswelt, Studien zur Theologie und Anthropologie des Alten Testament (MThST 106), Leipzig 2009.

Peter Gerlitz, Mensch und Natur in den Weltreligionen. Grundlagen einer Religionsökologie, Darmstadt 1998

Artikkeli “Environment, Ecology, and the Bible”, tietosanakirjassa Encyclopedia of the Bible and Its Reception (https://www.degruyter.com/downloadpdf/EBR/MainLemma_38940); VT:n osuus; myös muut hyödyllisiä.

Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5. Arviointi määräytyy 30 % luentopäiväkirjan ja 70% tutkivan esseen perusteella. Suoritus edellyttää, että Moodlessa esitettyihin kysymyksiin on vastattu, mutta niitä ei arvostella.

Juha Pakkala