Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 8.3.2020 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 10.3.2020
10:15 - 11:45
tors 12.3.2020
10:15 - 11:45
tis 17.3.2020
10:15 - 11:45
tors 19.3.2020
10:15 - 11:45
tis 24.3.2020
10:15 - 11:45
tors 26.3.2020
10:15 - 11:45
tis 31.3.2020
10:15 - 11:45
tors 2.4.2020
10:15 - 11:45
tis 7.4.2020
10:15 - 11:45
tors 16.4.2020
10:15 - 11:45
tis 21.4.2020
10:15 - 11:45
tors 23.4.2020
10:15 - 11:45
tis 28.4.2020
10:15 - 11:45
tors 30.4.2020
10:15 - 11:45

Övrig undervisning

07.05.2020 tors 12.00-16.00
Virve Toivonen
Undervisningsspråk: Finska
13.06.2020 lör 09.00-13.00
Virve Toivonen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opinjakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Hän hallitsee valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden perusteet sekä keskeiset perus- ja ihmisoikeuskysymykset. Opiskelija tunnistaa julkishallinnon oikeudellisia ongelmia, osaa käyttää keskeisiä oikeuslähteitä ja soveltaa niitä myös käytännössä.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi / Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2. opintovuosi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2016 (ISBN 978-951-37-6701-3). Sivut 67-282 ja 297-424.

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus. Kauppakamari 2015. (ISBN 978-952-246-109-4). Sivut: 64-94, 138-210, 228-252, 333-411.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, oheiskirjallisuus, luentojakson aikana tehtävät ajastetut harjoitustehtävät sekä tentti.