Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
6.5.2020 kl. 00:00 - 30.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Edeltävät opinnot: sopimusoikeuden sekä yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pakollisten aineopintojen suorittaminen

Sopimusoikeuden sekä yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pakollisten aineopintojen suorittaminen.

Opiskelija tuntee vakuutusoikeuden yleiset opit ja keskeisimmät vakuutuslajit sekä osaa argumentoida näistä aiheista suullisesti ja kirjallisesti.

Uusintatentti

Linkki Moodlen tenttisivulle lähetetään lähempänä tenttipäivää.

Jaana Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat, 2. p. 2018, s. 1–292.

Esko Hoppu - Mika Hemmo: Vakuutusoikeus, 2006, s. 309-431

Olli Norros: Vakuutuksenantajan korvauspäätös, 2016, s. 1-226.

Arvosteluasteikko: 0-5 tentin perusteella

Katso lisätietoja opetustapahtumalta.