Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.8.2019 kl. 09:00 - 30.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 24.9.2019
08:15 - 09:45
tors 26.9.2019
14:15 - 15:45
tis 1.10.2019
08:15 - 09:45
tors 3.10.2019
14:15 - 15:45
tis 8.10.2019
08:15 - 09:45
tors 10.10.2019
14:15 - 15:45
tis 15.10.2019
08:15 - 09:45
tors 17.10.2019
14:00 - 16:00

Beskrivning

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi.

Inga förberedande studier krävs.

Kursens mål är att introducera studerandena till grundläggande ekonomisk teori och tankesätt.

Genast i början av studierna första året, första perioden, höstterminen.

Kursens mål är att introducera studerandena till grundläggande ekonomisk teori och tankesätt. Kursen behandlar mikroekonomiska frågor, som produktionskostnader, konsumentbeteende, konkurrens, marknadsformer.

Närstudier, egen skriftlig och muntlig presentation samt tentamen.

På föreläsningarna får man hålla en egen presentation på svenska ensam eller med någon annan.

Läraren föreläser, handleder skriftlig presentation och presentationer.

Obligatorisk:

Mankiw och Taylor, Economics, 2006 eller senare upplaga.

Tentamen: Mankiw and Taylor mikroekonimidelen

På svenska.

Närstudier, egen skriftlig och muntlig presentation samt tentamen.

På föreläsningarna får man hålla en egen presentation på svenska ensam eller med någon annan.

Läraren föreläser, handleder skriftlig presentation och presentationer.

Stefan Bäckman