Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 14.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 15.1.2020
12:15 - 13:45
ons 22.1.2020
12:15 - 13:45
ons 29.1.2020
12:15 - 13:45
ons 5.2.2020
12:15 - 13:45
ons 12.2.2020
12:15 - 13:45
ons 19.2.2020
12:15 - 13:45
ons 26.2.2020
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

15.01. - 26.02.2020 ons 12.15-13.45
Toomas Gross
Undervisningsspråk: Engelska
15.01. - 22.01.2020 ons 12.15-13.45
29.01.2020 ons 12.15-13.45
05.02. - 19.02.2020 ons 12.15-13.45
26.02.2020 ons 12.15-13.45
Saana Hansen
Undervisningsspråk: Engelska
15.01. - 26.02.2020 ons 14.15-15.45
Harri Siikala
Undervisningsspråk: Engelska

Beskrivning

Kursen är obligatorisk för alla studerande inom kandidatprogrammet för samhälle i förändring.

Efter slutfört studieavsnitt förstår studerandena de säregna etnografiska metoderna inom antropologi. De kan betrakta fältarbete som en process och organisera olika aspekter av fältarbetet. De har viss förstahandserfarenhet av att samla in och analysera etnografiska data, såsom observationer, intervjuer, fotografier, skrivna dokument och artefakter. De kan tolka etnografiska data och förstå hur de bidrar till etnografisk tolkning och jämförande kunskap.

3.periodi

Genom att utgå från specifik etnografisk forskning skapar antropologer teorier som försöker förklara likheter och skillnader mellan kulturella fenomen i olika delar av världen. Att skapa teorier som bygger på specifika etnografiska data för att forma bredare mer allmänna teorier kallas etnologi. Under denna kurs kommer du att bekanta dig med ett flertal olika etnografiska exempel i litteratur, film och föreläsningar. Vi kommer att använda dessa exempel som en utgångspunkt för de teorier som antropologer inom social- och kulturantropologi har utarbetat för att försöka förklara och förstå människan i sin mångfald.

- Robben, Antonius C.G.M. and Jeffrey Sluka (2012): Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Blackwell Publishing.

- Wife Wayne Doing Fieldwork (2005): Ethnographic Methods for Research in Developing Countries and Beyond, Palgrave Macmillian.

- Ytterligare litteratur, audiovisuellt material och källor på nätet som anges av läraren.

Skala 0–5. Vid bedömningen beaktas prestationernas samtliga delområden och självutvärdering främjas

Föreläsningskurs som innefattar litteratur, gruppuppgifter och praktiska övningar.