Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.9.2019 kl. 09:00 - 9.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 19.10.2019
09:00 - 13:00

Beskrivning

Kursen är obligatorisk för alla studerande inom kandidatprogrammet för samhälle i förändring.

Efter slutfört studieavsnitt förstår studerandena de säregna etnografiska metoderna inom antropologi. De kan betrakta fältarbete som en process och organisera olika aspekter av fältarbetet. De har viss förstahandserfarenhet av att samla in och analysera etnografiska data, såsom observationer, intervjuer, fotografier, skrivna dokument och artefakter. De kan tolka etnografiska data och förstå hur de bidrar till etnografisk tolkning och jämförande kunskap.

3.periodi

Genom att utgå från specifik etnografisk forskning skapar antropologer teorier som försöker förklara likheter och skillnader mellan kulturella fenomen i olika delar av världen. Att skapa teorier som bygger på specifika etnografiska data för att forma bredare mer allmänna teorier kallas etnologi. Under denna kurs kommer du att bekanta dig med ett flertal olika etnografiska exempel i litteratur, film och föreläsningar. Vi kommer att använda dessa exempel som en utgångspunkt för de teorier som antropologer inom social- och kulturantropologi har utarbetat för att försöka förklara och förstå människan i sin mångfald.

- Robben, Antonius C.G.M. and Jeffrey Sluka (2012): Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Blackwell Publishing.

- Wife Wayne Doing Fieldwork (2005): Ethnographic Methods for Research in Developing Countries and Beyond, Palgrave Macmillian.

- Ytterligare litteratur, audiovisuellt material och källor på nätet som anges av läraren.

Skala 0–5. Vid bedömningen beaktas prestationernas samtliga delområden och självutvärdering främjas

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Föreläsningskurs som innefattar litteratur, gruppuppgifter och praktiska övningar.