Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 9.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
12:15 - 13:45
mån 16.3.2020
12:15 - 13:45
mån 23.3.2020
12:15 - 13:45
mån 30.3.2020
12:15 - 13:45
mån 6.4.2020
12:15 - 13:45
mån 20.4.2020
12:15 - 13:45
mån 27.4.2020
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

12.03. - 02.04.2020 tors 14.15-15.45
06.04.2020 mån 10.15-11.45
23.04.2020 tors 14.15-15.45
30.04.2020 tors 08.15-09.45
Undervisningsspråk: Finska
11.03. - 01.04.2020 ons 12.15-13.45
07.04.2020 tis 10.15-11.45
22.04. - 29.04.2020 ons 12.15-13.45
Undervisningsspråk: Finska
11.03. - 01.04.2020 ons 10.15-11.45
17.04.2020 fre 12.15-13.45
22.04. - 29.04.2020 ons 10.15-11.45
Undervisningsspråk: Finska
11.03. - 01.04.2020 ons 14.15-15.45
17.04.2020 fre 10.15-11.45
22.04. - 29.04.2020 ons 14.15-15.45
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Introduktion till socialstatistik

Efter studieavsnittet behärskar studeranden de grundläggande redskapen för statistisk analys av samhällsförändring och har god läskunnighet i statistik. Studeranden kan producera och tolka deskriptiv statistik och behärskar de grundläggande begreppen inom statistisk analys. Studeranden kan bedöma tillförlitligheten hos statistik och problem.

Studieavsnittet omfattar de centrala formerna av statistik och statistiska begrepp (medelvärden, spridning, grunderna för statistisk slutledning och statistisk signifikans) via viktiga exempelmaterial och statistiktyper för vetenskapsområdena inom programmet. Under kursen behandlas bl.a. mätning, reliabilitet och validitet, enkätundersökningar, korstabellering, index, korrelationskoefficient, tidsserier, grunderna för linjär regressionsanalys, utarbetande och presentation av tabeller och indikatorer och grunderna för användning av statistikprogram.

Feinstein, Charles H. & Thomas, Mark: Making History Count: A primer in quantitative methods for historians. Cambridge University Press 2002. (Adobe e-bok tillgänglig).

Annan lämplig litteratur, i synnerhet vetenskapliga artiklar i e-tidskrifter.

Skala 0–5. Vid bedömningen beaktas prestationernas samtliga delområden och självutvärdering främjas

Kursen genomförs som när- och/eller onlineundervisning och litteratur och övningar som ingår i undervisningen