Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Keväällä 2020 kotitentti tentin sijaan. Olethan yhteydessä opettajaan.

Kaikki aineisto pyritään saamaan sähköiseksi. 20.3. kirjasto ilmoittanut, että ennakkoon tilattuja paperikirjoja mahdollista noutaa, ks. https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/seuraa-uutisia/...

Teoksista Milanovic saatavilla englanniksi e-kirjana, Pikettyä selvitetään, muu jo netissä.

Anmäl dig
5.3.2020 kl. 09:00 - 25.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

För studerande med studieinriktningen ekonomisk och social historia och för övriga studerande inom magisterprogrammet för samhälle i förändring enligt de begränsningar som uppges i undervisningsprogrammet.

Studeranden förstår de centrala begreppen, bakgrunderna och teorierna inom ekonomisk ojämlikhet. Dessutom har studeranden bekantat sig med de mest betydande empiriska forskningsrönen om inkomst- och förmögenhetsskillnader. Studeranden kan analysera frågor om ekonomisk ojämlikhet och delta i diskussionen om dessa utgående från den senaste forskningen och dess perspektiv. Studiehelheten övar upp förmågan till kritisk tänkande och argumentation. Dessutom förutsätter studiehelheten att studeranden behärskar omfattande helheter och kan tillämpa vetenskaplig kunskap.

Andra perioden

I studieavsnittet granskas ekonomisk ojämlikhet ur flera olika omfattande perspektiv. I studieavsnittet behandlas bland annat följande teman: 1) de många dimensionerna av ekonomisk ojämlikhet, historia och ekonomisk tillväxt, 2) inkomstskillnader, 3) förmögenhetsskillnader, 4) jämlika möjligheter, 5) global inkomstfördelning, 6) inkomst- och förmögenhetsskillnader i Finland från 1800-talet fram till idag.

Litteratur för litteraturtentamen

· Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. 2016. In English: Thomas, Piketty: Capital in the Twenty-First Century. 2014.

· Milanovic, Branko: Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. 2016.

· Artiklar

o Roine, Jesper & Waldenström, Daniel (2015): “Long-run Trends in the Distribution of Income and Wealth”. Handbook of Income Distribution 2A, s. 469-510. Tillgänglig på Waldenströms webbplats: http://www.uueconomics.se/danielw/Research_files/Long-run%20trends%20Han...

· Jäntti, M. & Riihelä M. & Sullström, R. & Tuomala, M (2010): “Trends in Top Income Shares in Finland”. Eds. Atkinson & Piketty: Top Incomes a Global Perspective (2010), 371-447. Tillgänglig på World Wealth and Income Database (http://wid.world/) http://wid.world/document/janti-markus-riihela-marja-sullstrom-risto-and...

Obligatorisk litteratur i närundervisningen

Atkinson, Anthony B. & Bourguignon, Francois: Handbook of Income Distribution SET vols. 2A-2B. Handbooks in Economics, 2015

Smeeding, Timothy M.; Nolan, Brian; Salverda, Wiemer: The Oxford handbook of economic inequality. Oxford University Press, 2009.

A. B. Atkinson, Francois (EDT) Bourguignon, A. B. (EDT) Atkinson: Handbook of Income Distribution. Handbooks in Economics, 2000.

(Tillgängliga som e-böcker)

Annan lämplig litteratur, i synnerhet vetenskapliga artiklar i e-tidskrifter.

Skala 0–5. Vid bedömningen beaktas prestationernas samtliga delområden och självutvärdering främjas.

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

a) Undervisningen genomförs som när- eller onlineundervisning och litteratur och övningar som ingår i undervisningen

b) Litteraturtentamen