Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2019 kl. 09:00 - 29.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
14:15 - 15:45
tors 31.10.2019
14:15 - 15:45
tis 5.11.2019
14:15 - 15:45
tors 7.11.2019
14:15 - 15:45
tis 12.11.2019
14:15 - 15:45
tors 14.11.2019
14:15 - 15:45
tis 19.11.2019
14:15 - 15:45
tors 21.11.2019
14:15 - 15:45
tis 26.11.2019
14:15 - 15:45
tors 28.11.2019
14:15 - 15:45
tis 3.12.2019
14:15 - 15:45
tors 5.12.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

För studerande med studieinriktningen ekonomisk och social historia och för övriga studerande inom magisterprogrammet för samhälle i förändring enligt de begränsningar som uppges i undervisningsprogrammet.

Det rekommenderas att studerandena bekantar sig med ett analysprogram för kvalitativt material (t.ex. Atlas/ti)

Efter slutfört studieavsnitt har studeranden fördjupat sig i de metodologiska utgångspunkterna för modern samhällshistoria och diskussionen om dessa. Studeranden förstår och kan använda kvalitativa metoder som används inom olika forskningsinriktningar. Hen har även fördjupat sina olika färdigheter inom kunskapsintensivt arbete: argumentation, problemlösning, samarbete, social kompetens och arbete i grupp, användning av digital teknologi och moderna forskningsmetoder.

Period 2

I studieavsnittet fördjupar sig studerandena i de centrala metodologiska utgångspunkterna för samhällshistoria samt praxis och användningssätt för kvalitativa metoder typiska för samhällshistoria. Under kursen övar studerandena användningen av olika kvalitativa metoder i praktiken och bekantar sig med program som krävs för analys av kvalitativa material.

Litteratur (obligatorisk under kursen):

Claus & Marriot: History: An introduction to theory, method and practice

Titscher & Meyer & Wodak & Vetter: Methods of Text and Discourse Analysis

Abrams: Oral History Theory (Routledge 2016, 2nd edition)

Charmaz: Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis (Sage 2006)

Deltagande i presentationen av forskningsmetoder under undervisningstillfällena, praktiska uppgifter under undervisningstillfällena, hemuppgifter och avhandling

Skala 0–5. Vid bedömningen beaktas prestationernas samtliga delområden och självutvärdering främjas.

Kursen genomförs som närundervisning och litteratur och övningar som ingår i undervisningen