Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.9.2019 kl. 09:00 - 30.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opiskelija näkee maailman kokonaisuutena ja osaa eritellä sen keskinäisiä voimavirtoja. Edellytykset teoriakysymysten hallintaan muodostuvat aikaisempaa paremmiksi. Omalla esseellään opiskelija tähtää jo tutkimustyyppiseen orientaatioon.

Perehtyminen nopeasti kehittyneeseen tutkimussuuntaan, nykyhetken globaaliin ja transnationaaliseen historiaan.

Studieform är tentamen i Examinarium. Anmäl dig först till undervisningshändelsen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvariet

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus
Valitse neljä kirjaa:
• Barry Buzan & George Lawson: The Global Transformation. History, Modernity and the Making of International Relations
• Klaus Dodds, Merje Kuus & Joanna Sharp (toim.): The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics
• David Held & Anthony McGrew: Globalization / Anti-Globalization, Beyond the Great Divide (2nd ed.)
• Pierre-Yves Saunier: Transnational History
• Alexander Wendt: Social Theory of International Politics

Esseissä käytettäviä kirjoja (muitakin voi käyttää, sopimuksen mukaan).
• David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt & Jonathan Perraton: Global Transformations. Politics, Economics and Culture
• Jeremy Black: Geopolitics and the Quest for Dominance
• Johanna Kantola & Johanna Valenius (toim.): Toinen maailmanpolitiikka
• Bo Stråth: Europe’s Utopia of Peace 1815, 1919, 1951

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu

-Vuosittaiset suoritusvaihtoehdot täsmennetään opetusohjelmassa.