Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
6.2.2020 kl. 09:00 - 26.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opiskelija osaa eritellä eri tekijöiden vuorovaikutusta suurissa muutosprosesseissa; käytännössä osaamisessa painottuu jompikumpi otsikon teema. Opiskelija syventyy valitsemaansa erityiskysymykseen ja sen kytkentöihin. Esseessään opiskelija osaa jäsentää mutkikkaita kokonaisuuksia ja saada aikaan loogisesti etenevän esityksen.

Perehtyminen kahteen suureen prosessiin, siirtomaavaltaan ja yleisemmin imperialismiin seurauksineen ja Euroopan taloudelliseen integraatioon. Tarkempi perehtyminen valittuun erityiskysymykseen.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

Valitse neljä kirjaa:

· Aunesluoma: Vapaakaupan tiellä. Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan

· Cain, P.J. & Hopkins A.G. British Imperialism 1688-2000 (vastaa kahta kirjaa)

· Conklin, Alice: A Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930

· Schulz-Forberg, Hagen & Stråth, Bo: The Political History of European Integration

· Milward, Alan: The European Rescue of the Nation State

· Pratt, Marie Louise: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation

Esseissä käytettäviä kirjoja (aiheen mukaan, muitakin voi käyttää).

· Moravcsik, Andrew: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht

· Said, Edward W. Culture and Imperialism

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset kirjalliset tehtävät

c) Kirjallisuuskuulustelu