Korpiselkäläiset veljekset 1893

Perheet, yhteisöt ja valta – näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan

Kurssilla syvennytään, perheisiin, yhteisöihin, työntekoon ja niihin kytkeytyviin vallankäytön muotoihin, erityisesti agraariyhteiskunnassa. Näkökulmia etsitään myös kaunokirjallisuuden kautta.

SUORITUSTAVAT: Pienoisessee, loppukuulustelu

Dosentti Elina Waris on perhehistorian tutkija, jonka tutkimuksia mm. teos Yksissä Leivissä: Ruokolahtelainen perhelaitos Ja yhteisöllinen toiminta 1750-1850 (1999). https://helka.finna.fi/Record/helka.2185447

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 27.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 20.1.2020
12:15 - 13:45
tors 23.1.2020
12:15 - 13:45
mån 27.1.2020
12:15 - 13:45
tors 30.1.2020
12:15 - 13:45
mån 3.2.2020
12:15 - 13:45
tors 6.2.2020
12:15 - 13:45
mån 10.2.2020
12:15 - 13:45
tors 13.2.2020
12:15 - 13:45
mån 17.2.2020
12:15 - 13:45
tors 20.2.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op moduulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva talous- ja sosiaalihistoriallisen tutkimuksen uusista teemoista ja virtauksista ja niistä käydyistä keskusteluista. Hän tuntee alan uusinta keskustelua ja osaa soveltaa niissä käytettyjä tutkimusnäkökulmia.

Opintojaksossa tutustutaan alan uusimpiin tutkimuskirjallisuuteen ja perehdytään niissä käytyyn keskusteluun harjoitusten avulla.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset tehtävät

Vuosittaiset suoritusvaihtoehdot täsmennetään opetusohjelmassa.